МО ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

"Учитель, який хоче мати високі результати навчання, повинен знати стилі пізнання своїх учнів, покладати це в основу організації спільної діяльності педагога і школярів на уроці."

В. Сухомлинський

ПЛАН ЗАСІДАНЬ МО

І засідання

С Е Р П Е Н Ь

ТЕМА: "Особливості організації навчально-виховного процесу у початкових класах у 2017-2018 н.р., обмін досвідом з питань підготовки до нового навчального року".

 № Зміст Відповідальні
1 Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів, Державного стандарту початкової загальної освіти. Кушнір Н.В.
2 Корекція календарних планів учителів, затвердження календарного планування. Члени МО
Кушнір Н.В.
3 Аналіз навчальних програм, підручників для початкової школи.  Члени МО
4 Затвердження плану роботи методичного об'єднання на 2017-2018 навчальний рік.  Члени МО
5 Огляд новин дефектологічної та науково-методичної літератури.  Члени МО
6 Інформація про вимоги до ведення класних журналів, учнівських зошитів та щоденників.  Кушнір Н.В.
7 Атестація вчителів. Складання графіків відкритих уроків і виховних заходів учителів, що атестуються.  Вчителі, які атестуються
8 Самовдосконалення професійного росту вчителів. Члени МО
9 Нормативні вимоги та методичні поради щодо оформлення навчального кабінету.  Члени МО

ІІ засідання

Ж О В Т Е Н Ь

ТЕМА: "Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій. Адаптація учнів перших класів".

Зміст Відповідальні
1 Круглий стіл "Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій".
  1. Використання інтерактивних технологій на уроках математики.
  2. Інтерактивні методи навчання на уроках української мови.
Авдейчик Г.В.
Грищенко Ю.А.
2 Огляд новин методичної літератури, що порушують розглянуті проблеми. Члени МО
3  Результати проведеної діагностики готовності учнів перших класів до шкільного життя. Адаптація учнів. Вчителі перших класів
Шк. психолог
4 Інформація шкільного бібліотекаря про надходження методичної та художньої літератури. Шк. бібліотекар

ІІІ засідання

С І Ч Е Н Ь

ТЕМА: "Результативність роботи МО за І семестр".

Тема Відповідальні
1 Студія "Педагогічні відкриття". Звіти вчителів про самоосвітню діяльність. Члени МО
2 Аналіз перевірки навичок читання та контрольних робіт за І семестр. Члени МО
3 Обмін досвідом, думками. Відвідування та обговорення відкритих уроків та виховних заходів вчителів, які атестуються. Члени МО
4 Як уникнути труднощів у навчанні молодших школярів. Поради колег. Члени МО
5 Підсумки проведення шкільних та позашкільних масових заходів. Члени МО
6 Знайомство з новинками методичної літератури. Члени МО
7 Підготовка до Тижня початкових класів (29.01- 02.02) Члени МО
8 На допомогу вчителю. Особливості виховання гіперактивних дітей молодшого віку. Створення стану емоційно-психологічного контролю. Тренінг для вчителів. Психолог
Прахова С.А.

ІV засідання

Б Е Р Е З Е Н Ь

ТЕМА: "Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах".

Тема Відповідальні
1 Круглий стіл "Діяльність вчителя і вихователя в інноваційному режимі: методика, пошук, здобутки і перспектива". Члени МО
2 Виступ. "Розвиток творчої особистості учня та вчителя засобами комп'ютерних технологій". Авдейчик Г.В.
3 Виступ психолога. Психологічні компетентності вчителя початкових класів у роботі з проявами дитячої агресії. Психолог
Прахова С.А.
4 Підсумки проведення Тижня початкових класів. Кушнір Н.В.
Члени МО
5 Підсумки атестації вчителів. Обмін думками, враженнями. Члени МО

V засідання

Т Р А В Е Н Ь

ТЕМА: "Підсумки роботи МО за ІІ семестр і за 2017-2018 н.р. Напрямки роботи на наступний навчальний рік".

Тема Відповідальні
1
  1. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках і в позаурочний час.
  2. Підсумки проведення свят "Прощавай, Букварику!", "Прощавай, початкова школо!" та інших виховних заходів.
Члени МО
Чичкан Т.О.
Синицька Т.М.
2 Вивчення стану досягнень дітей, моніторинг освітньої діяльності. Петренко О.А.
Кушнір Н.В.
3 Аналіз роботи МО за минулий навчальний рік. Успіхи та невдачі. Способи подолання невдач. Кушнір Н.В.
4 Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо планування роботи МО на наступний навчальний рік. Члени МО
5 Переведення учнів до наступних класів згідно рішень шкільної та обласної медико-педагогічної комісії. Члени МО
6 Перевірка шкільної документації. Вироблення завдань на майбутнє. Адміністрація